Nordisk ledermøte var i Odense 29-30 oktober. Organisasjonene har mange av de samme utfordringene og vi har sett på nye samarbeidsmuligheter.

Tekst: Katrine Røed Meberg

Godt og nyttig Nordisk ledermøte for gartneriorganisasjonene. Med Danmark som vertskap har vi diskutert utfordringer, delt informasjon og sett på nye samarbeidsmuligheter.
Vi fikk også besøke to bedrifter nær Odense. Vi opplever at landene har mange av de samme utfordringene.
Tusen takk til Danmark og våre kollegaer i Finland, Sverige og Island.