Innreiseregelverket endres fra fredag 26. november. Norge åpner grensene for de fleste land, som før pandemien, men kravene til testing, registrering og karantene strammes inn.

I dagens pressekonferanse opplyste regjeringen at innreisetiltakene endres fra fredag 26. november.

Norge tillater nå innreise fra de aller fleste land, og utlendingsloven regulerer hvem som har rett til å reise til Norge; som før pandemien. Med dette kan man reise fritt i EU/EØS-området, mens resten av verden som før må søke innreisetillatelse. I tillegg gjeninnføres krav om innreiseregistrering og test før innreise, samt ved innreise, og krav om å overholde karantene, for alle som ikke har gyldig koronasertifikat. Unntakene for de som kan dokumentere vaksinasjon eller tidligere covid-19-sykdom består. Regjeringen minner om at det er straffbart å ikke overholde innreiseregelverket.

Regjeringen forventer at tiltakene som nå innføres vil bestå gjennom vinteren. Det minnes om at pandemien ikke er over, og at det nå er ekstremt viktig at både privatpersoner og bedrifter strammer inn på tiltak som god håndhygiene, avstand og ikke minst lav terskel for sykefravær ved tegn på sykdom. Det vektlegges også at alle som kan bør ta imot tilbudet om vaksine, og også dose 3 etterhvert som det tilbys.

Gartnerforbundets bedriftsmedlemmer har fått tilsendt mer informasjon i egen e-post.

 

Kontaktperson: Tove Ladstein, tove@gartnerforbundet.no, tlf: 97 95 64 54

Endringene i covid-19-forskriften (24.11.2021)

Rundskriv om ikrafttredelse av endringene (G36/2021)

Les mer om tiltak ved innreise til Norge på regjeringen.no. 

Regjeringens oversikt over endrede innreiseregler for land og områder