GARTNER 2021: I Norge ligger vi langt foran i bærekraftig matproduksjon. Ola Hedstein i Rethink Food etterlyser likevel mer trøkk for å utvikle en norsk standard. Hør han på Lillestrøm 26. oktober.

Ola Hedstein i Rethink Food er blant foredragsholderne som kommer til GARTNER 2021 26 oktober.

Han vil snakke om en norsk matproduksjon med unike kvaliteter innen de fleste produksjoner, som på mange måter er eksempler på hva bærekraft bør handle om.

– Norge ligger langt fremme i bærekraftig matproduksjon. Utslippene er lave, medisin og plantevernmiddelbruken er lav, dyr og planter er friske samt motstandsdyktige mot sykdom og dyrene har det som hovedregel bra, forteller Hedstein.

Han understreker samtidig at Norge ikke er perfekt.

– Vi har også noen feil og forbedringsmuligheter. Norge må som alle land utvikle en mer sirkulær og ressurseffektiv verdikjede, og vi trenger å fornye og forbedre jordkvaliteten og beitene.

Likevel etterlyser han og Rethink Food mer trøkk for å utvikle bedre norske standarder for bærekraft som tar utgangspunkt i de norske forutsetningene.

– Vi har  et av de beste utgangspunktene for å få det til. Norge har et godt forsprang i jakten på bærekraft sammenlignet med mange andre land. Norge bør ikke sitte å vente på at «gullstandarden for bærekraft» lages av EU.

Hør Ola Hedstein snakke mer om bærekraftighet på GARTNER 2021 – påmelding og fagprogram.

Om Rethink Food.