Norge kobler seg til det europeiske koronasertifikatet, og det betyr at mange europeiske borgere med "grønn" status også kan reise til Norge uten restriksjoner.

Bruk av koronasertifikatet på grensen i Norge

Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra. De slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.

Fra 24. juni kan Norge verifisere andre EU/EØS-lands koronasertifikater, hvis de er koblet til EUs løsning. Per i dag inkluderer det disse landene: Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia. Det er imidlertid noe usikkerhet i hvorvidt befolkningen i disse landene har tilgang til sine koronasertifikat.

Bruk av koronasertifikatet i andre land

1. juli trer EUs koronasertifikater i kraft for fullt. De fleste EU-/EØS-land vil da være koblet til EUs løsning og vil kunne verifisere Norges koronasertifikat på sine grenser. Se nettsiden reopen.europa.eu for mer informasjon om enkeltland (skriv inn landet du lurer på i søkefeltet over kartet, så kommer det opp informasjon om status.)

Kontrollsiden i det norske koronasertifikatet som man viser på grensen endrer utseende fra 24. juni og er da markert EU/EØS.

 

Mer fra regjeringen.no om koronasertifikat

Mer informasjon om europas land og koronasertifikat