Norge stenger grensene for å hindre import av nye mutasjoner av koronaviruset. Dette medfører at norske produsenter mister arbeidskraften vi er avhengig av.

Grensene stenges fra natt til fredag 29. januar 2021

Norge stenger grensene ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Utlendinger som har påbegynt en reise til Norge før ikrafttredelse, gis likevel adgang til innreise, i følge regjeringen.no. Formålet med stenging av grensen er å hindre import av ulike mutasjoner av koronaviruset. Smittesituasjonen i Norge er for øyeblikket god, men det er bekymring for at Norge på samme måte som mange europeiske land, plutselig skal miste kontrollen.

Alle norske borgere og utlendinger som er bosatt kan fortsatt reise inn i Norge, og det samme vil gjelde personer i samfunnskritiske roller. NGF vil undersøke hva dette betyr for våre medlemmer. For de som er unntatt fra innreiserestriksjonene vil fortsatt reglene om obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjelde.

-Svært dramatisk for norsk grøntproduksjon

Mangel på arbeidskraft er dramatisk for norske gartneri- og hagebruksproduksjoner. Det er en fare for forsinkelser og mindre produksjon. Produksjon i gartneri- og hagebruksnæringen er arbeidskrevende og tar tid, og når ansatte nå ikke har mulighet til å komme til Norge er disse vanskelige å erstatte.

Regjeringen.no: Norge innfører de strengeste innreisereglene

Covid-19-forskriften