I tre dager fikk norske juletreprodusenter faglig påfyll på juletremessen i Rogaland. Den var etterlengtet etter år med koronaavlyste arrangementer.

Rogaland Juletre står bak arrangementet Norsk Juletremesse 2023.  I løpet av tre dager fikk norske juletreprodusenter faglig påfyll på Sola. Om blant annet organisasjonsliv, handelsbetingelser, merkeordninger, tekniske løsninger og mye annet. Messen var etterlengtet etter to år med koronaavlyste arrangementer.

Faglig påfyll er avgjørende viktig

Med hilsen fra Landbruks- og matminister Sandra Borch ble messen åpnet.  Så fortsatte to dager med foredrag og sosialt nettverk. Komiteen fra Rogaland Juletre planlagt et omfattende og spennende faglig program. Programmet spente mellom tema som Skogfond, kjøpsavtaler, produksjonsteknikker, utsalgsmuligheter og markedsføring.

På messen var også flere utstillere tilstede, og diskusjonen og dialogen rundt disse var god.

Fagdag i felt

Rennøysund Juletregard var stedet for årets fagdag. 50 deltakere fikk praktisk innføring og gode tips om stell av småplanter, formklipp, utstyr og redskaper.

Store omveltninger i organiseringen av juletreprodusentene

Organisasjonen Norsk Juletre er lagt ned, og Gartnerforbundet ønsker alle medlemmene velkommen inn hos seg. Tidligere styreleder Knut Olav Skrindo fortalte i sin åpningshilsen om prosessen som har pågått frem mot i dag. Gartnerforbundet har mye å tilføre juletreprodusentene, samtidig som spesielt faglig rådgivning fra organisasjonen Norsk Juletre vil bli savnet. Lokallagene i tidligere Norsk Juletre vil ha en spesiell rolle fremover når rådgivning skal kunne tilbys, og flere leverandører er aktuelle for å bidra med sin kompetanse.

Det er fremdeles et viktig poeng at næringen må stå sammen, og at juletrenæringen stadig fremover vil trenge en tydelig og klar organisering og næringspolitisk aktivitet vil fortsette å være viktig.