Trønder-Avisa: Gartnernæringa tar klimaet på alvor! Vi reagerer kraftig på Fremtiden i våre henders feilaktige og gamle tall som setter næringa i dårlig lys, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF

Trønder-Avisa 24. mai 2019, Monica Irén Solberg Suseggmonica.susegg@t-a.no:

Norsk Gartnerforbund reagerer kraftig på at Fremtiden i våre hender beskylder næringen for ikke å ta klimaet på alvor.

Tirsdag presenterte Trønder-Avisa en tabell med oversikt over matvarer og klimagassavtrykkene de avgir. Tallene var hentet fra Framtiden i våre hender, som har vist til flere kilder for tallene, og det ble opplyst at det har skjedd lite på denne fronten siden de ble publisert i 2017.

Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund, mener tallene er feilaktige og ikke gir et riktig bilde av norske grønnsaker.

– Norsk veksthusnæring har jobbet med smart energibruk og bærekraft i mange år, og resultatene legges merke til av både myndigheter og politikere. Vi har grunn til å være stolte av gartnerne som har halvert sitt CO2-utslipp og stadig jobber for å bli enda bedre.

Dette bekrefter Michel Verheul, forsker ved divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Jeg har gjort en del undersøkelser i forbindelse med klima-gassutslipp ved produksjon av veksthusprodukter. Jeg kan bekrefte at klimagassutslipp i gram CO2 ekvivalenter per kilo eller per 1000 kcal er lavere for agurk produsert med tilleggslys i moderne veksthus i Norge, enn for importerte agurk inklusiv transport til Trondheim, skriver han i en e-post.

Varsler Framtiden

Røed Meberg i Gartnerforbundet og flere grønnsakbønder reagerer kraftig på tallene som ble presentert.

– Vi reagerer når feilaktige og gamle tall blir lagt til grunn for konklusjoner som setter norsk veksthusproduksjon i dårlig lys. Norsk veksthusproduksjon er bærekraftig.

Meberg forteller at de vil ta kontakt med Framtiden i våre hender for å forhindre at slike saker oppstår på nytt.

– Vi vil gå i dialog med dem om tallmaterialet, sier hun.

En gladsak

Pia A. Gaarder, fagsjef i Framtiden i våre hender, sier at det er en gladsak dersom tallene de har brukt ikke stemmer lenger.

– På dette området er det en stor utvikling og ingenting er mer gledelig om klimautslipp fra norskproduserte grønnsaker har gått ned. Dette er noe vi virkelig vil juble over. Matvaretabellen kommer fram i en artikkel som omtaler en rapport fra juni 2017. Dette var de beste tilgjengelige tallene på det tidspunktet, og skriver seg fra større forskningsarbeider fra 2015. Vi er i en periode med positiv utvikling som vi gleder oss over.

Likevel mener hun at tallene som ligger ute på nettsiden ikke svartmaler situasjonen.

– Det er veldig positivt at Gartnerforbundet og bøndene de representerer har klart å få ned klimaavtrykket på flere av sine produkter. Kanskje har rapporten fra 2017 bidratt til en positiv utvikling for gartnerbransjen, spør Gaarder i en e-post.

Framtiden.no vil uansett la tallene ligge på nett, fram til det foreligger nye tall for matvarene.

– Det er vanlig praksis at man ikke fjerner rapporter og artikler som er eldre og som derfor inneholder informasjon som var gyl dig på det tidspunktet de ble skrevet. Når vi oppdaterer rapp- orten, vil selvfølgelig nye tall bli inkludert.

Gaarder sier at Framtiden i våre hender gleder seg over mer produksjon av norske grønnsaker.

Vi reagerer når feilaktige og gamle tall blir lagt til grunn for konklusjoner som setter norsk veksthusproduksjon i dårlig lys.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

– Fokuset på klimautslipp fra norske kortreiste grønnsaker har ført til at klimaavtrykket til norske agurker er blitt lavere. Vi ønsker velkommen enda mer produksjon av norsk frukt og grønt, korn og belgvekster. reagerer på tall: Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund (NGF), mener tallene er feilaktige og ikke gir et riktig bilde av norske grønnsaker.