Medlemmer kan nå få 20 prosent på alle tjenester fra Omega Holtan på inspeksjon og termografering. Avtalen er landsdekkende.

Omega Holtan er et teknisk rådgivingsselskap innen elektro og automasjon. Gartnerforbundet har nå inngått en rammeavtale med selskapet som gir våre bedriftsmedlemmer reduserte priser på tjenester.

De tilbyr blant annet årlig termografering og elkontroll, samt kontroll på brannalarm og nødlys samt systemperm for elektro.

Priser vil variere etter bedriftsstørrelse og detaljer i avtalen. Det er gitt en fast rabatt på 20 prosent på timepris for elkontroll og brannalarm samt nødlys kontroll.

Se s 6-7 i avtalen for detaljerte priser og tjenester.