Morgan Andersson (50 år) ble nylig tilsatt i stillingen som generalsekretær i Norsk Gartnerforbund. Han arbeider i dag som daglig leder i Fjellhammer IL, og tiltrer stillingen senest 1. juni.

Jeg er veldig fornøyd med at Morgan har takket ja til stillingen. Morgan har oppnådd svært gode resultater i sitt tidligere arbeid, og vil få en veldig viktig rolle for våre medlemmer. Med både ny generalsekretær og strategi på plass så lover dette godt for framtida til Norsk Gartnerforbund, sier Kristian Solberg, styreleder i Norsk Gartnerforbund.

Grundig prosess

Dagens generalsekretær Arne Kristian Kolberg, har hele tiden vært klar på at han ikke var en kandidat for et langvarig engasjement i stillingen, men at han var villig til å gjøre en innsats for at organisasjonen skulle få ro til å gjennomføre en god prosess og finne riktig person.

Styreleder Kristian Solberg forteller at de har fått inn mange gode og relevante søknader, og at de har hatt en grundig prosess i forkant av ansettelsen. Gjennom prosessen har vi blitt trygge på at Morgan har mange av de egenskapene vi ser etter i en generalsekretær for å bygge organisasjonen videre, forteller Kristian.

Nå gleder vi oss veldig til Morgan starter hos oss, og til å se hvilke resultater vi sammen kan oppnå for våre medlemmer.

Lang erfaring

Andersson har lang erfaring som leder i medlemsbaserte organisasjoner, og før han gikk til jobben som daglig leder i Fjellhammer IL, jobbet han åtte år som generalsekretær i Syklistenes Landsforbund. En organisasjon på størrelse med Norsk Gartnerforbund. Han har bred erfaring med myndighetskontakt og politisk påvirkning, tjenesteutvikling og prosjektledelse, HR- og ressursledelse, kampanje- og kommunikasjonsarbeid, økonomistyring, organisasjonsutvikling og medlemsservice, for å nevne noe. Til tross for at Andersson ikke har så mye erfaring fra landbruket, har han stor kunnskap og erfaring som vil bli nyttig i rollen som generalsekretær.

Andersson ser frem til å tiltre i rollen, og gleder seg til å bli enda bedre kjent med grøntnæringen.

Grøntnæringen er en del av løsningen på sentrale samfunnsutfordringer innenfor helse, bærekraft og selvforsyning. Samtidig er det en næring med relativ høy risiko og sårbarhet. Sammen med teamet i Gartnerforbundet skal jeg arbeide for å redusere denne risikoen og styrke rammevilkårene og konkurransekraften for våre medlemmer. Det arbeidet gleder jeg meg til å komme i gang med, forteller Morgan Andersson, nyansatt generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

 

– Det er politiske mål om økt nasjonal produksjon og forbruk av grønt, med alle det gevinster det gir for samfunn og individ. Men dette kommer ikke av seg selv. Gartnerforbundet har her et svært viktig samfunnsoppdrag – som jeg ønsker å ta del i. Med bred erfaring fra myndighetskontakt og interessepolitikk tror jeg dette blir en god match! Avslutter Andersson.