Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den nye standarden inne på «Din side» i KSL. Du kan også ta kontakt med NGFs KSL-ansvarlig Tove Ladstein tove@gartnerforbundet.no

Høsten er tiden for gartnernes og bondens «selvangivelse» – egenrevisjonen i KSL, skriver Matmerk på sine nettsider.

– Vi må hele tiden tilpasse og justere oss etter nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene og sammen med faggruppene jobber vi kontinuerlig med å holde KSL-systemet oppdatert. Vi får også viktige innspill fra brukere av systemet og den norske bonden er god på å komme med forbedringsforslag, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk.

KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter. Arbeidet med å digitalisere og forbedre dagens løsning er allerede i gang.

– Vi skal gjennom en digitaliseringsprosess frem mot 2020 og her skal bonden være i førersetet. KSL er jo først og fremst bonden sitt verktøy, avslutter Roterud.

37 000 gjennomfører hvert år på nett

Den nye KSL-standarden blir lagt ut på «Din side» i KSL – det vil si via pålogging din egen gard på www.ksl.no. Bortimot 37 000 bønder gjennomfører egenrevisjonen på nett og dette tallet øker for hvert år. Antall som må få KSL-standarden på papir, fordi de ikke har tilgang på pc og internett minker tilsvarende hvert år. Dette året er det i underkant av 2500.

Den reviderte KSL-standarden skal legge grunnlag for at drifta er i tråd med lover, forskrifter og krav fra varemottaker. KSL ivaretar krav til internkontroll og ikke minst til at gården har styringsverktøy for å nå sine produksjonsmål og er en trygg og sikker arbeidsplass.

Ta kontakt

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post til Tove Ladstein i NGF tove@gartnerforbundet.no

Fakta

• KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter.
• 37 000 bønder gjennomfører egenrevisjonen på nett og dette tallet øker for hvert år.
• Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene oppdateres hvert år.
• Største endring i 2018 er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften.

Linker

Her finner du KSL-standarden

Trenger du tips til hvordan du gjennomfører egenrevisjon på nett?

En kort film om KSL – Se filmen som viser hvorfor du gjør egenrevisjon