Maria Fall har fått stillingen som fagkonsulent i NGF og skal jobbe spesielt for planteskolemedlemmene. Maria kommer fra stillingen som leder i Fagus, og har tidligere jobbet i Bymiljøetaten i Oslo.

Maria har fått stillingen som fagkonsulent i NGF og skal jobbe spesielt for planteskolemedlemmene. Hun vil også ha andre oppgaver innen plantehelse, plantevern, dyrkingsmedier og miljøspørsmål. Maria starter i NGF 1. mai.

Maria kommer fra stillingen som daglig leder i Fagus. Hun har tidligere arbeidet blant annet som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo. Maria har solid faglig bakgrunn med mastergrad i plantevitenskap fra NMBU, innretning grøntanleggsforvaltning.

Maria har et stort nettverk i grøntanleggsnæringen, kjenner NGF og har erfaring fra organisasjonsarbeid. Hun er profesjonell, positiv og godt likt.  Vi ønsker Maria velkommen og gleder oss til at hun begynner hos oss!