Norsk Gartnerforbund har inngått rammeavtale med advokatfirmaet Henriksen & Co om medlemsfordeler knyttet til advokattjenester.

Norsk Gartnerforbund kan med glede informere om at forbundet og Advokatfirmaet Henriksen & Co nylig har inngått en rammeavtale om medlemsfordeler knyttet til advokattjenester. Avtalen er eksklusiv for bedriftsmedlemmer av Gartnerforbundet og gir 15% rabatt. I tillegg gir avtalen alle bedriftsmedlemmer rett til inntil ½ times gratis og uforpliktende konsultasjon via telefon.

Avtalen gjelder bistand til næringsrelaterte spørsmål. Som eksempler nevnes fast eiendoms rettsforhold, alminnelig kontraktsrett, herunder kjøpsrett, jordskifterett og andre områder som er direkte relevant for bedriftene og deres virksomhet. Advokatfirmaet har fra før en rammeavtale med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og advokatene har opparbeidet seg spesialisert erfaring og kompetanse innenfor rettsområder av relevans innen landbruk og tilstøtende virksomhet. Advokatfirmaet Henriksen & Co har kontor sentralt i Oslo.

Kontaktinformasjon

Avtaler om juridiske tjenester inngås direkte mellom bedriftsmedlemmet og advokatselskapet.

Kontaktperson for NGFs medlemmer er advokat og partner Harald Holm Glad. Han kan kontaktes på e-post holm.glad@henriksen.no eller på telefon 915 60 845.

Mer informasjon om Advokatfirmaet Henriksen & Co er å finne på www.henriksenco.no. Informasjon om avtalen finner du her.