Liten, utsatt, mangfoldig og blomstrende, er NIBIOs beskrivelse av næringen som omfatter produksjon og salg av blomster og planter.

NIBIO publiserte nylig sin rapport om norsk blomsternæring. Her omfattes produksjon, marked og muligheter for næringen fremover.

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg sier at norsk blomsterproduksjon er en viktig næring med stor verdiskaping.
Blomsterprodusentene er en viktig del av norsk landbruk, men har for liten politisk oppmerksomhet.
Næringen har få landbruksrelaterte ordninger og er i konkurranse med mye importerte varer. I en slik situasjon har produsentene hele tiden måtte være i utvikling for å innfri forbrukere, marked og samfunnets ønsker. Meberg mener at det må være et klart mål å løfte næringen og skape større oppmerksomhet rundt den flotte norske produksjonen. Arbeidet Nibio har gjort bidrar til å skape bedre kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner om hva som skal til for å få til å styrke den norske blomsternæringen.

-Hele verdikjeden er viktig, -og ikke minst forbrukerne. Jeg håper vi sammen kan skape en spesiell stolthet rundt de norske blomstene og øke etterspørselen.

Rapporten kan leses her (link til NIBIO)