Husk å søke strømstøtte for juli til september innen 30. november. Alle som søker, må fylle ut ny søknad for hvert kvartal via Altinn.

Frist for å søke strømstøtte for juli, august og september i veksthus er 30. november. Dette gjelder for veksthusbedrifter som oppfyller kriteriene for strømstøtte. Alle som ønsker strømstøtte, må fylle ut ny søknad for hver kvartal.

Søknaden må fylles ut via Altinn på samme måte som for søknad om strømstøtte for april, mai og juni.

Landbruksdirektoratet har laget en veileder for å gjøre utfylling av søknaden enklere og for å unngå feil i søknaden.

Logg inn på Landbruksdirektoratets nettsider og fyll inn søknadsskjema.

Har du spørsmål, ta kontakt med nestleder NGF Sidsel Bøckman, mobil 922 17 461