Norsk Gartnerforbund har valgt Ustekveikja Energi som ny strømleverandør for våre medlemmer. Avtalen trer i kraft 1. august og gir deg meget gode betingelser.

NGF har inngått ny rammeavtale om levering av kraft og kraftrelaterte tjenester til NGFs bedriftsmedlemmer. Den nye rammeavtalen er inngått med Ustekveikja Energi AS. Beslutningen er tatt på grunnlag av en evaluering av eksisterende avtale og tilbud om ny avtale fra Ustekveikja Energi AS, som er både kraftleverandør og porteføljeforvalter.

Rammeavtalen med Markedskraft/Haugaland Kraft er sagt opp og avsluttes 31. juli 2017. Rammeavtalen med Ustekveikja Energi vil gjelde fra og med 1. august 2017. Avtalen som er forhandlet fram for NGFs bedriftsmedlemmer gir meget gode og konkurransedyktige betingelser.
– NGF tror oppslutning om avtalen vil øke samtidig som vi ønsker å få alle eksisterende avtaler over til ny leverandør. Eksisterende porteføljeforvaltningsavtaler kan overføre til ny leverandør. NGF ser fram til et godt samarbeid med Ustekveikja Energi AS, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i NGF.
Også ansatte og andre tilknyttet NGF får tilbud om strømavtale. Se avtalen her.

Vil du vite mer? Kontakt Sidsel Bøckman.