Endelig er fagutdanningen med lærlingeløp godkjent og på plass. De første lærlingene skal kunne starte i bedrift høsten 2022. - Vi håper flere unge blir interessert i faget med den nye ordningen, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

NGF har lenge jobbet for økt rekruttering til gartnernæringen. Faglig råd for naturbruk og en samlet gartnernæring støttet Norsk Gartnerforbunds søknad om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget, og høsten 2019 kom svaret fra utdanningsdirektoratet om at også de støtter søknaden.

Kunnskapsdepartmentet har nå godkjent strukturendringen for gartnerfaget og sendte de nye læreplanene for Vg3 (læretiden)  på høring i løpet av sommeren.

Tidligere bestod utdannelsen av en modell med treåring yrkeskompetanse. Den nye, godkjente modellen består av to år på videregående skole med teori, etterfulgt av to år med praksis som lærling. Det vil resultere i fagbrev som gartner.

De nye læreplanene skal tilpasses slik at de passer for lærefaget, og de første lærlingene, etter ny ordning, skal kunne starte i bedrift høsten 2022.

– Vi er svært fornøyd med at vi klarte å få på plass utdanning som gir mulighet til lærlingeløp med fagbrev (2+2-løp), sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

-Vi tror at dette vil bidra til økt positiv oppmerksomhet til faget og yrket, sier Meberg til NRK.

Les om Lisa Egeland Bentsen – hun landets eneste gartnerlærling.

Les mer om gartnerutdanningen på bligartner.no.