Ny forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015, og Mattilsynet har nå laget en veileder til denne. Veilederen gir gode svar på spørsmål som mange av dere lurer på.

Veilederen finner dere her.