Hans Ragnar Gislerød og Harald Pettersen er utnevnt til æresmedlemmer i NGF, vår høyeste utmerkelse.

Hans Ragnar Gislerød og Harald Pettersen er utnevnt til æresmedlemmer i NGF, vår høyeste utmerkelse. Begge har videreutviklet gartnernæringen i Norge gjennom betydelig forsknings- og formidlingsarbeid. Vi takker for svært viktig og langt engasjement for næringen vår!

Utmerkelsen ble ovverrakt på NGFs årsmøte, under festmiddagen på Drammen Teaters Scene torsdag 25. august 2016.

I juryens begrunnelse heter det at:

Harald Pettersen

Harald Pettersen har etter gjennomførte studier og doktorgraden på Azalea ved Norges Landbrukshøgskole i 1970, vært ansatt på Gjennestad Gartnerskole fram til han gikk av for alderspensjon i 2006. Den spreke pensjonisten sluttet ikke å arbeide og har fortsatt daglige gjøremål på skolen i en alder av 76 år.

Harald Pettersen har helt siden han studerte vært opptatt av å videreutvikle gartnernæringen i Norge. Han har hatt stor interesse og kunnskap om gartnertekniske spørsmål. Han har vært vår beste fagmann på tekniske løsninger for problemstillinger innen dyrkning i veksthus. Som lærer og rektor har han vært godt oppdatert, fulgt utviklingen i næringen og deltatt i svært mange fora og samlinger for studenter og gartnere. Harald Pettersen har skrevet lærebøker i blomsterdyrking. Han har vært sensor for utallige studenter på høyskoler og universitet. Gjennom sitt virke på Gjennestad Gartnerskole har han også vært en drivende kraft i GA-FA og en pådriver for Veksthusdagen som etter noen år ble til Gartnerdagene på Gjennestad.

Harald Pettersen vært, og er, en dyktig rådgiver og sparringspartner innen veksthusteknikk og energibruk i veksthus. Han har deltatt aktivt i flere av energiprosjektene, funnet løsninger og jobbet i prosjektforsøk, og bidratt inn i diskusjoner om muligheter og løsninger for effektivisering og sparetiltak i energibruk.

Professor Hans Ragnar Gislerød

Gislerød har vært ansatt ved Norges landbrukhøgskole (nå NMBU) siden han ble uteksaminert som cand agric i 1973. I 1978 fikk han doktorgraden i landbruksvitenskap.

Han har utført et betydelig forsknings- og formidlingsarbeid på problemstillinger innen dyrkningsmedium og gjødsling, næringsopptak og påvirkning av luftfuktighet samt CO2-tilførsel hos plantene. Han har utført et banebrytende arbeid innen bruk av vekstlys i helårsproduksjon av snittblomster. Dette arbeidet er fulgt opp gjennom en rekke forskningsprosjekter som kobler forskningsrelaterte problemstillinger tett opp til produsentenes utfordringer med lysbruk, luftfuktighet, næringsopptak, plantehelse og kvalitet. Gjennom samarbeid med produsentgrupper (kulturklubber) og formidling av forskningsresultater har han vært og er en pådriver for å fremme norsk blomsterproduksjon. Gislerød har også vært en pådriver for rekrutering til næringen og har skrevet flere lærerbøker som brukes i undervisningen på fagskoler og universitet. Gjennom utallige foredrag for næringsaktører og artikler i bl.a Gartneryrket har nyttig kunnskap blitt formidlet direkte til produsentene.

Gislerød har der det er naturlig tatt NGF med på råd i ulike prosesser, både forskningsbasert og næringspolitisk.

14063905_1205880859464344_2875103096481503735_n 14054134_1205880862797677_3212209676228479527_n