Regjeringen varslet mandag 26. oktober innstramminger i karanteneregelverket. Forskriften om dette ble kunngjort 27. oktober.

Nye innstramminger i Covid 19-forskriften

Som følge av økt smitte i befolkningen, med arbeidsinnvandrere som en av flere viktige kilder, har regjeringen besluttet å stramme inn karantenekravene. Følgende informasjon er hentet fra regjeringen.no: 

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Utenlandske ansatte i Norge har stått for en vesentlig andel av oppblomstringen som nå sees. Vi har ingen grunn til å tro at det er vår næring som har bidratt vesentlig til oppblussingen, men innstrammingen rammer alle. Denne saken vil bli oppdatert når forskriften foreligger.

 

Covid 19-forskriften, oppdatert versjon

Endringer i forskriften, av 27.10.20