Funn av mutasjonen av koronaviruset kjent som UK-varianten, fører til nye innstramminger i samfunnet. Nye tiltak kan forventes i løpet av kort tid.

Lokale krav

Nyeste versjon av Covid-19-forskriften (iverksatt 23. januar) forsterker tiltak, spesifisert for 10 kommuner på østlandet. Hvorvidt dette vil vise seg å få konsekvenser for næringsdrivende gjenstår å finne ut, men det er åpenbart avgjørende viktig at alle bedrifter tar smittevern alvorlig, og gjennomfører risikoevalueringer og finner oppdatert informasjon i en tid da denne raskt endres.

Test innen 24 timer før avreise til Norge

Frem til nå har det vært krav om testing maksimum 72 timer før innreise til Norge. Denne endres nå til 24 timer før avreise. Det blir også færre unntak fra kravene om testing og karantene.

Regjeringens artikkel om innstramming innreise