Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer. Velkommen på nye, digitale kurs!

Etter fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket, i regi av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving, har arrangørorganisasjonene mottatt flere positive tilbakemeldinger og ønsker om nye kurs.  

Etter å ha blitt tildelt støtte fra Landbruksdirektoratet til å videreutvikle tilbudet, har organisasjonene jobbet for å utvikle et nytt kurstilbud på etterspurte temaer.  

Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver. 
I vinter vil det bli gjennomført 4 ulike kurs (les mer om innholdet i det enkelte kurs under).  

Kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2021, januar og februar 2022, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Det generelle kurset vil ha en varighet på 4 timer, mens fordypningskursene vil ha en varighet på 2 timer.  

 • 9.12 Arbeidsgiverkurs – generelt 
 • 11.1 Arbeidsgiverkurs – generelt 
 • 18.1 Fordypningskurs: Arbeidsavtalen 
 • 20.1 Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet 
 • 25.1 Fordypningskurs: Administrative forhold (skatt, OTP m.m.) 
 • 27.1 Fordypningskurs: Arbeidsavtalen 
 • 8.2 Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet 
 • 10.2 Fordypningskurs: Administrative forhold (skatt, OTP m.m.) 

Påmelding

Meld deg på via skjemaet i lenken nedenfor.  

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.  

 

Meld deg på her – NÅ! 

 

Hvilke temaer vil kurset ta opp? 

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.  

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av regelverk og praktiske eksempler knyttet til:  

 • Arbeidsavtalen 
 • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid 
 • Prøvetid og oppsigelse 
 • Lønn og arbeidstid 
 • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid 
 • Innkvartering 
 • Boforhold, lønnstrekk, hygiene 
 • Andre forhold 
 • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS  

Kursholdere: 

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag 

Tove Ladstein, fagansvarlig arbeidsliv, Norsk Gartnerforbund 

Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten 

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på. 

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.  

Er kurset obligatorisk?

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at det generelle kurset er obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.  

Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon eller varemottaker.