Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Nå har vi satt opp to nye kursdatoer i april.  Mer enn 1200 produsenter har gjennomført arbeidsgiverkurs for landbruket i vinter.

Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Da kan du velge mellom to ulike kursdatoer i april; 8. og 13. april. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.

Påmelding her:

8. april, kl 10.00-14.00 

13. april, kl 15.00-19.00

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten og politiet.
Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

Hvilke temaer vil kurset ta opp? 
Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.
Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:
– Arbeidsavtalen
– Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
– Prøvetid og oppsigelse
– Lønn og arbeidstid
– Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
– Innkvartering
– Boforhold, lønnstrekk, hygiene
– Andre forhold
– Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS

Kursholdere:  
Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag
Tove Ladstein, fagansvarlig i Norsk Gartnerforbund
Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset? 
Webinarene er gratis å delta på.

Hvem er kurset for? 
Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.

Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.
  
Er kurset obligatorisk?
Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at kurset vil være obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.

Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon:  

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no, tlf.: 975 41 842
Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, gunn.sorum@gartnerhallen.no, tlf.: 934 05 255
Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, tovel@gartnerforbundet.no, tlf.: 979 56 454
Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, jan.otto.aasen@nlr.no tlf.: 480 37 161
NordGrønt: Odd Hveem, odd@totenlok.no, tlf.: 906 66 003 eller Johan Presthus, johan.presthus@coop.no, tlf.: 970 34 187