Årets usikre situasjon gjorde fastsetting av målprisene krevende. I dag ble de fremlagt.

Etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt målprisfordeling for grøntsektoren i 2020/2021. I vedlegget finner du nye målpriser for poteter, grønnsaker og epler.

Målprisene finner du her