Medlemmer som er villige til å bruke av sin tid og sitt overskudd til utvikling av næringen er essensielt for alle organisasjoner. Under det digitale årsmøtet ble disse valgt inn i Gartnerforbundets hovedstyre.

NGFs nye Hovedstyre består av:

Leder: Per Magnus Berdal – Møre og Romsdal Gartnerlag (artikkelbildet)
Nestleder: Ove Horpestad – Rogaland Gartnerlag
Leder for blomsterutvalget: Tove Bøhnsdalen – Østfold og Akershus Gartnerlag
Leder for grønnsaksutvalget: Stig Arild Oldervik – Nord-Trøndelag Gartnerforening
Leder for planteskoleutvalget: Bernt Lindø – Rogaland Gartnerlag
1. vararepresentant: Inger-Irén Eriksrud – Buskerud og omegn Gartnerforening
2. vararepresentant: Ragnhild Viken – Nord-Trøndelag Gartnerforening
3. vararepresentant: Torleif Todnem – Rogaland Gartnerlag

Vi ønsker lykke til!