Oppdatering - digitalt skjema foreligger nå! Det er fra 21. desember kl 12 krav om registrering av alle som krysser grensen inn til Norge. Ordningen er i første omgang papirbasert, det vil si at alle som krysser grensen må medbringe utfylt skjema. Du finner link til skjema i artikkelen.

Regjeringen vedtok 21. desember endringer i covid-19-forskriften. Med dette innføres en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen.

Alle som skal til Norge må registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. Registreringsskjema foreligger både digitalt og papirbasert, se linkene nedenfor.

Artikkel fra regjeringen.no med link til digitalt skjema

Link til skjema som må skrives ut og utfylles

Les mer på regjeringen.no fra 21.12.2020