Vårt medlemstilbud utvides med ny gartnerklubb for ferske gründere og produsenter. - Behovet for en felles plattform er stor. Vi håper at nettverket vil styrke ferske produsenter som bedriftseiere, sier klubbansvarlig Emilie Sandell i NGF.

I februar fikk NGF en ny kulturklubb:  Nygartnerklubben. NGF har i alt ni kulturklubber som inngår i vårt medlemstilbud.

Plattform for ferske gründere

Emilie Sandell er fagansvarlig for grønnsaker, frukt og bær i NGF og sekretær for den nyetablerte Nygartnerklubben.

NGF legger til rette for at våre medlemmer skal jobbe sammen gjennom våre faggrupper -også kalt kulturklubber – innen spesialproduksjoner som blomster, friland og veksthusgrønnsaker.  Klubbene er ment som faglige og sosiale arenaer hvor viktige saker settes på agendaen.

Formålet med den Nygartnerklubben er å danne en plattform for nye produsenter. Flere har ønsket et yngre miljø der man kan utveksle erfaringer.

– Det finnes mye som gartnere har behov for å diskutere og lære, uavhengig av kulturene de dyrker. Vi ønsket å lage en plattform for ferske gründere, gartnere med behov for faglig input og nettverksbygging og gartnere som står ovenfor generasjonsskifte, forteller NGFs fagansvarlig Emilie Sandell som er sekretær for den nyetablerte kulturklubben.

Planlegger webinarer

Definisjonen av «ny» kan være i forbindelse med generasjonsskifte og overtakelse av bedrift eller at man er nystartet produsent. Gruppa favner alle typer av produksjoner som favnes av NGF. Gruppa og aktivitetene i gruppa skal styrke produsenten som bedriftseier. Gruppa er også et møtested for erfaringsutvekslinger, faglige og sosiale arrangementer.

Nygartnerklubben planlegger flere webinarer med faglig input, om rollen som arbeidsgiver, samt juridiske og økonomiske fallgruver.

– Vi har allerede holdt et om lønnsnivå i næringen. Etterpå får medlemmene mulighet til å diskutere med hverandre,  fortsetter Sandell.

NGF sin rolle er å legge til rette for møter (fysisk og webinarer), assistere med å finne relevante innledere, føre regnskap og andre sekretærfunksjoner.

– Vi håper at dette kan bidra til å styrke produsenten som bedriftseier og at tilbudet kan utvides til bedriftsbesøk Covid-19-situasjonen endrer seg.

Lurer du på noe? Kontakt emilie.sandell@gartnerforbundet.no for tips, tilbakemeldinger, mulige interessenter og tema en ønsker webinar om.