Artsdatabanken går bort i fra å bruke begrepet "Svartelista" om enkelte fremmede arter. "Fremmedartslista" er det nye navnet på risikovurderingene.

– Navnendringen er etter mitt syn en konstruktiv beslutning i riktig retning. Folk flest tror at Svartelista er synonymt med forbudte og uønskede arter. Det er jo over hode ikke tilfelle. Jeg tror et nytt navn kommer å gjøre det enklere for folk å forstå at Artsdatabankens risikovurderinger ikke er kunnskap om hva som er farlig og ikke farlig å bruke, sier fagkonsulent Maria Fall i NGF som arbeider med Artsdatabankens risikovurderinger.

Endringen skjer i forbindelse med at Artsdatabanken lanserer nye vurderinger av fremmede arters økologiske risiko den 5. juni 2018.

– Med «økologisk risiko» mener vi den risikoen fremmede arter kan utgjøre for arter og naturtyper i Norge, skriver Artsdatabanken på sine nettsider.

– Årsakene til at risikovurderingene får nytt navn, er at vi opplever det nye begrepet som mer dekkende for det arbeidet vi gjør, og at vi ønsker å harmonisere vårt arbeid med internasjonal begrepsbruk om fremmede arter. Dessuten har begrepet «Svartelista» bidratt til misforståelser. Ikke minst har det vært en seiglivet misforståelse at arter som står på Svartelista er uønsket i Norge.

Les resten av saken «Fremmedartslista» – nytt navn på risikovurderinger.