Dokumentasjonsordning for grøntnæringen, som ble publisert 19.3, ble i løpet av uken stoppet. Ny ordning er publisert i dag. Alle søknader må dessverre sendes på nytt.

Ny og nyere dokumentasjonsordning

Det ble fredag 19.3 publisert ny dokumentasjonsgodkjenning hos Landbruksdirektoratet, for vurdering av dokumentasjon før innreise av arbeidskraft for produsenter av grønnsaker, frukt, bær og poteter. Ordningen viste seg å ha noen juridiske mangler, og ble derfor stoppet.

Det er akkurat gått ut melding til arbeidsgivere som har søkt, om at ny søknad må sendes inn. Her trengs noe mer dokumentasjon, til gjengjeld vil antagelig en godkjent søknad være et sterkere dokument på grensen, ved innreise. Mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettside i artikkelen Søknadsordning for grøntnæringen. Informasjon fra regjeringen.no finnes her

Ny artikkel og ny link til søknadsportal i denne artikkelen

Landbruksdirektoratet anbefaler sterkt at du som skal søke prioriterer ansatte og oppgaver som haster umiddelbart. Mange i næringen vår har prekær mangel på arbeidskraft, så prioritering kan vise seg å være viktig.

Hjemmel skal finnes i en ny forskrift Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.