Globale reiseråd oppheves, utviklingen av koronasertifikater tar fart, og stadig flere land blir "grønne".

– Endelig gode nyheter!, jubler generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg. Det er med stor lettelse vi ser at flere viktige samarbeidsland, slik som Polen og Romania nå fra mandag unntas fra innreiserestriksjoner, og at utviklingen av koronasertifikatene nå går fortere enn først antatt. Situasjonen for grøntnæringene er fremdeles preget av alvorlig mangel på arbeidskraft, men dette er et godt skritt i retning av normalisering av samfunnet.

Dette er de viktige endringene for grøntprodusentene nå

Endringer i regler for innreisekarantene: 

Fra lørdag 19. juni kl. 12.00 vil følgende regler gjelde:

  • Reisende som de siste 10 døgn før innreise kun har oppholdt seg i EØS-/Schengen-land, med mindre enn 500 smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene, unntas kravet om karantenehotell
  • Reisende som de siste 10 døgn før innreise har oppholdt seg uten EØS-/Schengen-land skal som hovedregeloppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise.

Unntak fra krav om karantenehotell betyr ikke unntak fra innreisekarantene. Hovedregelen er at man må gjennomføre den i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å holde avstand til andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Les mer om endring i reiseråd for Europa fra regjeringen.no her

Innreise- og karanteneregler fra mandag 21. juni til 5. juli
  EØS/Schengen/UK Resten av verden og EØS/Schengen/UK med > 500/100.000 eller særlige smittevernfaglige hensyn
<25/100.000 + < 4 %* Lavere enn 500/100.000*
Alle nordmenn og bosatte utlendinger Ingen innreiserestriksjoner for EØS/Schengen/UK eller utlendinger som har andre unntak i lov/forskrift. Ingen karantene Karantene i egen bolig / annet egnet oppholdssted Karantene på karantenehotell 3 døgn + 4 døgn på egnet oppholdssted
Andre utenlandske arbeidsreisende Innreise etter søknad.

Karantene på egnet oppholdssted.

Innreise etter søknad + andre unntaksgrupper nevnt i lov/forskrift. Karantene på karantenehotell 3 døgn + 4 døgn på egnet oppholdssted / forhåndsgodkjent av ATIL

*Grensene for smittenivå vil bli endret fra 5. juli til å samsvare med EUs terskelverdier. Det forventes at et vesentlige høyere antall land da vil bli regnet som grønne.

Se FHIs oversikt over land/områder som er omfattet av karantene ved innreise (oppdateres natt til mandag)

Hva gjelder for reisende som er vaksinert? / Koronasertifikat

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene har fritak fra innreisekarantene hvis de kan dokumentere dette i norsk koronasertifikat. Utenlandske personer med norsk fødselsnummer/D-nummer kan få etterregistrert vaksine tatt i utlandet, og dermed få norsk koronasertifikat.  Les mer om dette på FHIs nettsider

Norge vil koble seg på EUs løsning for koronasertifikat fra 24. juni. Da vil også de som kommer fra EU/EØS-land, og som kan dokumentere vaksine eller sykdom siste 6 måneder via EUs koronasertifikat, kunne komme inn i Norge og slippe karantene, uavhengig av landets status. EU har meldt at systemet vil være implementert i alle medlemsland fra 1. juli. Det er ikke gitt at alle EU-borgere vil ha tilgang til eget koronasertifikat allerede i neste uke, selv om flere land inkluderes.

Det danske koronasertifikatet vil kunne benyttes for innreise til Norge fra 19. juni. Det svenske koronasertifikatet vil komme i starten av neste uke.

Innreiseregistrering

  • Alle som reiser inn til Norge må fortsatt fylle ut skjema for innreiseregistrering.
  • Skjemaet må fylles ut når det gjenstår mindre enn 72 timer til ankomst i Norge, og kvittering på utfylt skjema medbringes til grensekontrollen.
  • Skjema for innreiseregistrering: https://reg.entrynorway.no/

Landbruksdirektoratets søknadsordning

Det er i skrivende stund uklart hvordan denne søknadsordningen videreføres etter regelendringene som er kommet i dag. Oppdatert informasjon vil publiseres når vi vet mer.

Foreløpig står det slik på regjeringen.no:

Ordningen for grøntnæringen videreføres for å sikre strengt nødvendig arbeidskraft i landbruket. Landbruks- og matministeren vil fortsatt følge Landbruksdirektoratets ordning tett og foreta nødvendige justeringer og innstramminger dersom helsemyndighetenes smittevernfaglige vurdering tilsier det.

Globale reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Rådene for resten av verden vil vurderes i august. Etter dette vil det komme reiseråd for enkeltland.