Kristian Solberg fra Oslo og Asker gartnerforening er valgt som ny styreleder i Norsk Gartnerforbund og Ernst Skalleberg fra Vestfold Gartnerlag blir vår nye nestleder.

Årsmøte for Norsk Gartnerforbund i Bergen ble det valgt nytt hovedstyre i NGF for perioden august 2022 til august 2024.

Ny styreleder er Kristian Solberg fra Oslo og Asker gartnerforening. Nestleder Ernst Skalleberg er fra Vestfold gartnerlag. Anne Kari Moslått fra Østfold og Akershus gartnerlag ble valgt som leder for Blomsterutvalget. Leder for Grønnsaksutvalget er Jan Terje Vignes fra Rogaland gartnerlag. Bernt Lindø, også fra Rogaland Gartnerlag, blir leder for Planteskoleutvalget.

NGFs Hovedstyre 2022-2024. Foto: Dag Eivind Gangås

Olav Etnestad fra Gartnerlaget Innlandet er valgt som 1. vara, Ragnhild Viken fra Nord-Trøndelag gartnerforening er 2.  vara og 3. vara er Torleif Todnem fra Rogaland gartnerlag.

Bernt Lindø, Ragnhild Viken og Torleif Todnem stilte til gjenvalg i det nye styret.

Ifølge Valgkomiteen består det nye styret av medlemmer som representerer bredden av norsk produksjon. Videre fremheves deres erfaringer og kompetanse som verdifulle bidrag til styrets videre arbeid.

På årsmøtet ble det også vedtatt ny Strategi for NGF for 2022-2024. Hovedmålet med strategien er at NGF skal bidra til en bærekraftig grøntnæring og klimavennlig produksjon.

– Grøntnæringen skal bidra til økt selvforsyning med en sterk posisjon i markedet. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med våre langsiktige mål i organisasjonen,  sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Det nye styret i Norsk Gartnerforbund 2022-2024:

Leder: Kristian Solberg Oslo og Asker
Nestleder Ernst Skalleberg Vestfold
Leder for blomsterutvalget: Anne Kari Moslått Østfold og Akershus
Leder for grønnsaksutvalget Jan Terje Vignes Rogaland
Leder for planteskoleutvalget Bernt Lindø Rogaland
1. vararepresentant: Olav Etnestad Innlandet
2. vararepresentant: Ragnhild Viken Nord-Trøndelag
3. vararepresentant: Torleif Todnem Rogaland