Vi hadde to viktige møter på Stortinget i dag om nødvendige rammebetingelser for gartnernæringen.

Gartnerforbundet møtte Guro Angell Gimse (H) og Olaug Vervik Bollestad (KrF) på Stortinget i dag.

– Det var to gode møter der vi fikk presentert grøntnæringen, og hva vi kan bidra med for samfunnet og felles mål. Vi viste til ambisjonene næringen har satt seg, og hvilke forutsetninger som må til, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Bollestad er fra før godt kjent med grøntsektoren som tidligere Landbruks- og matminister og «Grøntsektoren mot 2035».

– Spesielt kan nevnes at hun ønsker å vite mer om utfordringene rundt plantevernmidler etter at vi forklarte at mangel på midler kan bety redusert norsk produksjon som erstattes med import.

– Gimse (H) var hadde også flere spørsmål, blant annet om beredskap og potensialet blomster og prydplanteproduksjon kan være i en beredskapsstrategi for matsikkerhet. Hun var også opptatt av markedsmakt og teknologimuligheter. Begge var interesserte og positive, og begge partiene har fått invitasjon til bedriftsbesøk. NGFs nettverksbygging er viktig for godt næringspolitisk arbeid. Det bygger på tillitsfullt samarbeid, allianser og støtteapparat.