- Et helt nødvendig grep fra regjeringens side, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF. Dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt.

For å sikre norsk matproduksjon, styrker regjeringen nå strømstøtten for landbruket. Dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt. Ordningen gjelder ut året – fra og med oktober og ut desember.  For veksthusnæringen videreføres den eksisterende ordningen uten maks-tak. Det blir en overgang fra kvartalsvise til månedlige utbetalinger for å bedre likviditets- og betalingsevne.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær NGF. Foto: NGF

– Dette er en stor seier for oss. Etter langvarig jobbing har vi endelig fått gjennomslag for endringer i strømstøtteordningen for landbruket, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Gartnerforbundet har i lang tid jobbet for tilpasninger i ordningen, både mot politikere, myndigheter og presse. 

I tillegg har våre medlemmer hatt flere lokale initiativ mot lokale politikere og presse. Summen av dette samt samarbeidet med andre organisasjoner har gitt resultater.

Viktige endringer

– Vi har lenge jobbet for tilpasninger i støtteordningen. I hovedsak dreier det seg om en månedlig utbetaling til støtte for veksthus  samt fjerning av taket til friland inkludert kjøling, tørking og lagring, sier Meberg.

– Dette er en klar forbedring og vi er glade for å ha blitt hørt. Ordningen er likevel helt fullkommen, og det reises noen spørsmål fra NGF. Nå håper vi på raske avklaringer og god dialog med myndighetene, sier Meberg.

Les pressemeldingen fra regjeringen.no Øker strømstøtten til jordbruket. 

Gartnerforbundet vil informere sine medlemmer fortløpende om ordningen.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, mobil 936 52 513

Personvern og cookies