Grøntprodusentenes årlige oppsummeringsmøte på tomat og agurk viser god etterspørsel etter norske agurker siste år. Tomater konkurrerer fortsatt med import. Norske produsenter må formidle tomatenes fantastiske kvalitet, slik at norske tomater blir etterspurt året rundt!

Det årlige oppsummeringsmøte for tomat og agurk etter sesongen 2018 ble arrangert i Rogaland 30. okt. Om lag  70 produsenter fra store deler av landet var samlet, i tillegg til frøleverandører fra Sverige og Danmark og andre sentrale aktører i næringen.

Einar Risvik fra Nofima holdt et innlegg om å tenke nytt og se mulighetene i markedet. Bjarte Åsbø i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) orienterte om en agurksesong som har vært lett i årets marked.

– Etterspørselen har vært god. Forbruksøkning og høye importpriser har ført til at norske produsenter har fått litt mer for varen sammenlignet med  forrige sesong, sier Åsbø.

Mer konkurranse for tomat

For tomat er det en annen situasjon, selv om det også her er en forbruksøkning. Tomat konkurrerer kun på pris i markedet og det importeres store mengder gjennom hele sesongen. Norske produsenter har gjort noen gode sortsvalg som viser god kvalitet og holdbarhet, men dette får ikke produsentene betalt for ennå. Det importeres 6000 tonn tomater, noe som tilsvarer 150 dekar produksjonsareal som vi ikke har i Norge.

Med norsk produksjon får vi rene produkter, høy kvalitet, lavt klimautslipp, god etiske verdier og ikke minst god smak.

– Dette må vi sammen få formidlet til forbruker, slik at norske tomater blir etterspurt, hele året!