Norsk Gartnerforbund (NGF) er interesseorganisasjonen for norske gartneri og hagebruk. NGF arbeider for å bedre de faglige og politiske betingelsene for næringen, og styrke samarbeidet mellom norske produsenter.

Siden 1910 har Norsk Gartnerforbund stått på produsentenes side for å bedre gartneri- og hagebruksnæringens konkurranseevne.

Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, og er politisk uavhengig.

Norsk Gartnerforbund arbeider mot myndigheter, privat næringsliv og mot enkeltmedlemmene. Vi setter norsk gartnernæring på dagsorden i media og jobber tett med stortingspolitikere om saker som berører næringen.

10 personer jobber til daglig i sekretariatet med rådgivning, informasjon og service overfor våre medlemmer.

Norsk Gartnerforbund er medlemsbedrift i NHO. 

Foran hvert jordbruksoppgjør gir Norsk Gartnerforbund innspill fra gartnernæringen til Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget.

Norsk gartnerforbund har årsmøte, styre og et representantskap som utformer organisasjonens politikk. Årsmøtet i Norsk Gartnerforbund er høyeste myndighet og legger rammene for arbeidet som gjøres i hele organisasjonen.

Jo flere medlemmer vi får, desto sterkere blir mulighetene til å påvirke. Sammen har vi størst slagkraft.

Velkommen som medlem i
NORSK GARTNERFORBUND!