NGF vil i årene 2020-2022 gjennomføre prosjektet Bærekraftshåndboken, som skal veilede gartneri- og hagebruksprodusenter til gode, grønne valg. Prosjektet er finansiert gjennom klima- og miljøprogrammet av Landbruksdirektoratet.

Her vil det snart komme utfyllende tekst om prosjektet.