Med ny kunnskap om omikronvarianten har vi også fått nye restriksjoner. Varianten sprer seg så raskt at tiltak i følge regjeringen var nødvendige også i områder uten registrert aktiv smittespredning.

Med prognoser fra FHI om vanvittige smittetall på mellom 90 til 300 tusen smittede daglig i løpet av tre uker uten tiltak, presenterte regjeringen 13.12 nye tiltak og restriksjoner for å hindre sosial omgang og smitte. Tiltakene varer i utgangspunktet i fire uker. Smitten sprer seg så raskt at tiltakene er nasjonale, da områder uten kjent smitte i dag raskt vil kunne få store smitteutbrudd.

Ingen nye innreiserestriksjoner

Innreiserestriksjonene forblir uberørte, da Norge nå er i europatoppen med hensyn på økende smittetrend gir det ingen mening å begrense dette. Dermed er det fremdeles lov for europeere å reise til Norge, og resten av verden kan reise til Norge etter vanlige regler, som oppholdstillatelse etter søknad til UDI. Reglene om innreiseregistrering, koronasertifikat, testing og karantene tilkommer etter gjeldende regler på innreisetidspunktet. Disse varierer over tid.

Vaksinasjon

Vaksinasjon er fremdeles essensielt i den norske strategien, og det er en målsetting at alle over 45 år skal få tilbud om 3. dose før midten av januar, forutsatt at det er gått mer enn 4,5 måneder siden dose 2.

Fortsatt oppmuntrende innsats for at også utenlandske ansatte vaksinerer seg og tar i mot tilbud om nye doser er svært viktig for å unngå utbrudd.

Karantene for nærkontakter

Fra midnatt natt til 15.12 innføres (igjen) samme regime for smittekarantene uavhengig av hvilken variant en syk person er smittet av. Med dette blir det karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Detaljene i endringene er foreløpig ikke publisert, saken vil bli oppdatert med disse.

Alle innreisende til Norge, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal testes med hurtigtest på grensen eller umiddelbart etter ankomst hvis ikke teststasjon er tilgjengelig på grensen. Positiv hurtigtest skal bekreftes med PCR-test. Alle skal også registrere innreise i det nasjonale registeret.

Nye anbefalinger og påbud for arbeidsliv

Alt tyder på at omikronvarianten sprer seg betydelig raskere enn tidligere, og alle påbud og anbefalinger er derfor nasjonale. For arbeidslivet er alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra nødt til å gjøre dette. Det anbefales minst 1 meter avstand mellom de ansatte, og bruk av munnbind. Påbud om munnbind inntreffer kun ved publikumsrettede aktiviteter og der man må være nærmere hverandre enn en meter. God ventilasjon er også nevnt som et nødvendig tiltak på arbeidsplasser der ansatte oppholder seg sammen over tid. Personer som har oppholdt seg i samme rom over lengre tid vil kunne betraktes som nærkontakter også om man ikke er sikre på at de har oppholdt seg nærme hverandre.

Kompensasjonsordninger

Hvilke kompensasjonsordninger som kan treffe vår næring kan være vanskelig å få øye på, men per nå er det to ordninger som kan treffe. Den kommunale kompensasjonsordningen styrkes, og håndteres lokalt. Flere kommuner har pekt på gartnerier som aktuelle kandidater, og dette kan være verdt å jobbe videre med. Støtte til tapt varelager for varer av kort holdbarhet bør også kunne bli tilgjengelig for spesielt sesongvarer som f.eks juleblomster. Gartnerforbundet vil jobbe videre med å utrede disse mulighetene.