Våre medlemmer ønsker seg flere kurs og bistand i det store ansvaret som arbeidsgiverrollen innebærer. Det viser vår ferske medlemsundersøkelse.

Hvert år gjennomfører Gartnerforbundet en større spørreundersøkelse blant våre medlemmer. Temaene favner bredt fra arbeidskraft og markedsendringer til rekruttering og medlemsservice.

Høy interesse for arbeidsgiverrollen

Over 70 prosent har svart at de ønsker flere kurs i arbeidsgiverrollen og HMS. De siste to årene har NGF trappet opp vårt medlemstilbud om arbeidsliv. Sekretariatet har gjennomført en rekke kurs i form av webinarer.

– Det er gledelig å se at så mange ønsker seg flere kurs i arbeidsgiverrollen. Hele prosjektet med arbeidsgiverkursene har fått veldig god respons siden vi startet opp i 2020, forteller ansvarlig for arbeidsliv i NGF Tove Ladstein. Hun er initiativtaker og leder av kursene.

– Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme.

Et samarbeidsprosjekt

Arbeidsgiverkurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving, med innspill fra blant annet Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet. Kursenes mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.  NGF står som eier av prosjektet.

Temaene har blant annet dreid seg om arbeidsavtalen, lønn, skatt, innkvartering, sykepenger og HMS.

– Nå vurderer vi om det er behov for flere kurs fremover. Medlemmenes innspill er derfor viktig for videre planlegging, sier Ladstein.

Viktig pekepinn

Respondentene i undersøkelsen produserer blant annet blomster og prydvekster, grønnsaker i veksthus, grønnsaker på friland, planteskolevarer samt frukt og bær.

– Medlemsundersøkelsen er et viktig verktøy for sekretariatet. Vi får direkte tilbakemeldinger på hva medlemmene ønsker og det er en viktig pekepinn for arbeidet fremover, sier NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Spørsmål om undersøkelsen?

Kontakt Emilie Sandell, Fagansvarlig for grønnsaker, frukt og bær / 46 81 64 58