Oslo Gartnerforening

LEDER:
Gudbrand Askvig
Oscars gate 67B
0256 Oslo

21 68 28 27
E-post: gudbrand.askvig@blomsterringen.no