Året 2020 er dedikert til å øke bevisstheten rundt god plantehelse, og hvilke effekter det kan få på miljøet i vid forstand - både lokalt og globalt.

2020 er det internasjonale plantehelseåret. IPPC (international plant protection convention) skriver på hjemmesiden til plantehelseåret:
“The year is a once in a lifetime opportunity to raise global awareness on how protecting plant health can help end hunger, reduce poverty, protect the environment, and boost economic development.”

NIBIO har koordineringsoppdrag for de norske aktivitetene, og i styringsgruppen sitter Norsk Gartnerforbund, Norsk Landbruksrådgivning, Hageselskapet og Mattilsynet. Året innledes med et Nasjonalt åpningsarrangement skulle vært avholdt 28. april, men er nå utsatt på grunn av koronasituasjonen.
Norsk Gartnerforbund kommer å holde fokus på plantehelseåret gjennom informasjon og artikler og i øvrig i alle våre aktiviteter.

Les mer om Plantehelseåret 2020 på NIBIOs nettside