NGFs planteskoleutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre.

Flerårige planter til parker, hager og anlegg produseres av medlemmene i Planteskoleutvalget. Dette omfatter alt fra store trær til busker, stauder, klatreplanter, frukttrær, markdekkere og ferdigplen.

Planteskoleutvalgets sammensetning:

Leder

Bernt Lindø
Folkvord Planter AS
Heigreveien 115
4312 Sandnes
Mobil: 400 34 064
e-post:  bernt@folkvord.no

 

Medlem
Torbjørn Mellbye
Mellbyes Planteskole
Grefsheimvn 81
2350 Nes på Hedmark
Mobil: 99 25 78 64
torbjorn@bmplanter.no

Medlem
Torunn Hovland Ljone
Ljono Stauder
Solhovdvegen 11
5730 Ulvik
Tlf: 56 52 65 97
post@ljono.no

Medlem
Silje Aksnes
Gimle Planteskule
Vikøyvegen 340
5600 Norheimsund
Tlf: 56 55 04 80
epost: gimle@vestplant.no

Sekretær
NGFs konsulent Maria Fall