25. oktober kommer Cecilia Askham for å holde foredrag under GARTNER 2023.

Cecilia har jobbet i NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) siden 1997, hovedsakelig med forskning knyttet til bruk eller utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en lang rekke empiriske områder. Hun koordinerer arbeidet på plast-tema hos NORSUS og har bl.a. ledet prosjekter som for eksempel SirkulærPlast som var et samarbeidsprosjekt med industri som ville kunne bruke mer gjenvunnet plast. Kobling mellom miljøforskning, forskning på materialegenskaper og utprøving i produksjon ledet til flere vellykket produktutviklingsløp i bedriftene. Internasjonalt deltar hun i MarILCA nettverkets vitenskapskomite (med fokus på metodeutvikling for å inkludere plast på avveie i LCA metoder). Cecilia har erfaring med å delta i internasjonale arbeidsgrupper på LCI data og LCIA metode utvikling og harmonisering internasjonalt i regi av SETAC og FNs Life Cycle Initiative.