Valg 2017: Norsk Gartnerforbund og Norges Bondelag inviterer politikere og presse til gårdsbesøk hos produsenter av blomster, grønnsaker, korn og melk. Bli med på en rundtur på Nesodden og Drøbak 28. august kl 11 - 14.30.

Norsk Gartnerforbund, i samarbeid med Norges Bondelag, inviterer politikere og presse til gårdsbesøk hos produsenter av blomster, grønnsaker, korn og melk. Bli med på en rundtur på Nesodden og Drøbak 28. august kl 11 – 14.30.

– Vi ønsker å få politikerne ut fra kontorene og gi dem et innblikk i den store verdiskapingen som foregår og hvilke muligheter som ligger i vår næring, sier styreleder Eystein Ruud i Norsk Gartnerforbund.

Det vil bli omvisning og næringspolitikk. På kort tid vil dere få se tre flotte produksjonsgrener i det norske landbruket.

– I politiske debatter skapes det ofte et inntrykk av at vi er en næring som trenger modernisering, effektivisering og nytekning. I realiteten er norsk landbruk den næringen som har hatt størst effektiviseringsgevinst av de landbaserte næringene og vi har mange som er langt fremme på teknologi og nytenkning, sier Eystein Ruud.

Deltakerne vil få høre hva produsentene tenker om fremtiden og det blir innlegg fra næringsorganisasjonene.

Vi utfordrer politikerne spesielt på tre punkter:

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en lønnsom og bærekraftig måte?
Hva mener dere skal til for å styrke konkurransekraften til norsk grøntproduksjon – og hva kan dere som politikere gjøre?
Hva vil dere gjøre for å styrke norsk blomsterproduksjons fremtid?
Bli med på en uformell og flott førvalgsdag ute i det grønne!

Spørmål og påmelding rettes til sidselB@gartnerforbundet.no, tlf 9221 7461.

Program

Kl 11.00 Schrader Gartneri med lunsjservering. Et moderne veksthusanlegg med produksjon av blomstrende potteplanter – Kvalitetsblomster til hagesentre, fagbutikker og dagligvare. Bruker nyttedyr.

http://www.schrader.no/

Kl 12.30 Søndre Agnor Gård – Melkebruk på Fagerstrand. «Å se våryre kyr komme ut i sola og få mulighet til å smake på grønt gras er et lite eventyr som kunne vært brukt som melkesjokoladereklame. Det er også god reklame for melkeprodusenter som trenger forståelse fra folk i lokalsamfunnet». Om det ikke er vårslipp nå, får vi sikkert høre om dette og om hvordan det er å drive melkegård i et bynært område som på Nesodden.

Kl 13.30 Haneborg Gård/Tomtermais – Grønnsaker rett fra jordet og selvplukk i august og september. Folk strømmer til Haneborg Gård i Drøbak for å sikre seg det beste rett fra jordet. Gårdsbutikken og selvplukksesongen er nå på sitt beste. Kortreist mat rett fra bonden, dyrket i et veldrevet og naturlig gårdsbruk – er i skuddet som aldri før. Frogn kommune på riksvei 153,4 km fra Drøbak sentrum