Norsk Gartnerforbund jobber tett med politikere og myndigheter om saker som opptar våre grøntprodusenter. Vær med på å påvirke slik at din stemme blir hørt.

Norsk Gartnerforbund har nær kontakt med politikere og myndigheter, og vi jobber kontinuerlig med næringspolitiske saker som er til fordel for våre medlemmer. Vi ønsker å gi deg og din gartnerbedrift en stemme.

Et medlemskap hos oss kommer deg og din bedrift til gode.  Du får mulighet til å melde inn aktuelle saker som du er opptatt av, og som du ønsker at vi skal prioritere i våre møter med politikere, myndigheter og høringsinstanser.

Få større gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter – meld deg inn i Norsk Gartnerforbund!

Les mer om medlemsfordeler i NGF.