Priser

Overnatting og dagpakker

Enkeltrom, kr 2.450 som gjøres opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert

Dobbeltrom, kr 3.959 som gjøre opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert

Dagpakke kr 585 pr dag for ikke-boende

Festmiddag dag 1, kr 1.050, for ikke-boende

Festmiddag dag 1, kr 850, for boende

Studentpris, kr 190 (lunsj er ikke inkludert, kun pausemat)

Kursavgift

Kr 1.800 for medlemmer av Norsk Gartnerforbund

Kr 0 for studenter

Kr 2.800 for ikke-medlemmer

Kr 1.100 for 1 dag for medlemmer i Norsk Gartnerforbund

Kr 1.650 for 1 dag for ikke-medlemmer

Meld deg på GARTNER 2019 her