Våre medlemmer har tilgang til produsentsamarbeid - det gjør norsk produksjon konkurransedyktig.

NGF skal legge vekt på å styrke samarbeidet mellom norske produsenter for å gjøre norsk produksjon konkurransedyktig. Vi legger til rette for at våre medlemmer skal jobbe sammen gjennom våre faggrupper, også kalt klubber, innen spesialproduksjoner som blomster, friland og veksthusgrønnsaker. Antall klubber varierer etter behov og hva våre medlemmer ønsker. Klubbene er ment som faglige og sosiale arenaer hvor viktige saker settes på agendaen.  Ansatte fra NGF fungerer som sekretærer for klubbene.

I dag har NGF syv kulturklubber: Agurkklubben, Campanulaklubben, Hortensiaklubben, Julestjerneklubben, Tomatklubben, Staudegruppa og Ferdigplen.

Flere medlemsfordeler her.