Samarbeid mellom produsenter gjør norsk produksjon konkurransedyktig. Våre medlemmer har tilgang til fagklubber og lokallag.

NGF skal legge vekt på å styrke samarbeidet mellom norske produsenter for å gjøre norsk produksjon konkurransedyktig. Vi legger til rette for at våre medlemmer skal jobbe sammen gjennom våre faggrupper -også kalt kulturklubber – innen spesialproduksjoner som blomster, friland og veksthusgrønnsaker. Antall klubber varierer etter behov og hva våre medlemmer ønsker. Klubbene er ment som faglige og sosiale arenaer hvor viktige saker settes på agendaen.  Ansatte fra NGF fungerer som sekretærer for klubbene.

Agurkklubben

Campanulaklubben

Grønnplanteklubben

Hortensiaklubben

Julestjerneklubben

Tomatklubben

Staudegruppa

Ferdigplengruppa

Nygartnerklubben

Norsk Juletre