Professor Hans Ragnar Gislerød pensjonerer seg, og ble i dag hedret med fagseminar og stor og hyggelig samling på NMBU

Professor Hans Ragnar Gislerød pensjonerer seg, og ble i dag hedret med fagseminar og stor og hyggelig samling på NMBU. NGF takker for hans store og mangeårige innsats for næringen og for samarbeidet.

Professor Hans Ragnar Gislerød pensjonerer seg, og ble i dag hedret med fagseminar og stor og hyggelig samling på NMBU.

Gartnerforbundets generalsekretær Katrine Røed Meberg takket han med blomster for hans store og mangeårige innsats for næringen og for samarbeidet. I høst fikk han NGF s høyeste æresbevisning; Norsk Gartnerforbunds æresmedlemskap.

NGF gratulerer også med 70 -års dagen og ønsker lykke til som aktiv pensjonist!

Tekst og foto: Katrine Røed Meberg