Landbruksminister Bård Hoksrud åpner GARTNER 2018. I år skal vi diskutere viktigheten av norske grønnsaker og råvarer. Hva kan politikerne gjøre for å sikre at produksjonen øker her hjemme, og hvilke muligheter har gartneren egentlig? Åpent for alle!

Invitasjon til GARTNER 2018.  Påmelding finner du her. 

Forbrukerne etterspør norske produkter oftere enn før. Hvordan øker vi markedsandelen og hvorfor er norsk produksjon så viktig?

Hør hva politikere, fagfolk og praktikere sier om saken 23. – 24. oktober på Lillestrøm.

Møt landbruksminister Bård Hoksrud som åpner seminaret.  Sp – leder Trygve Slagsvold Vedum snakke om politikk og norsk produksjon.  Adm dir i NHO Petter Haas Brubakk drøfter konkurransekraften i grøntnæringen. Vi får også høre om hvordan våre finske kolleger har lykkes med markedsføringen av sine produkter. Hilde Øverby fra McDonalds skal vise oss hvordan de velger norske råvarer i sine retter og supergünder Malin Arntsen forteller om Klokkergården og eventyret på Rødøy.

Dette vil du ikke gå glipp av!

PROGRAM

GARTNER2018: DERFOR NORSK. Norskandelen skal opp, hvordan?

TIRSDAG 23. OKTOBER

10.00   Utstillingen åpner

11.30-12.30 Lunsj og registrering

12.30-14.00 Norsk, grønn verdiskapning
• Velkomst v/ Generalsekretær Katrine Røed Meberg
• Norskandelen skal opp, hvordan? Åpning ved mat- og landbruksminister Bård Hoksrud
• Hva kan vi som politikere gjøre? Leder for Senterpartiet og Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum
• Hvordan kan Mattilsynet bidra til utvikling i norsk grøntproduksjon? Adm direktør Harald Gjein, Mattilsynet
• Vekst, verdiskaping og konkurransekraft i grøntnæringen. Adm direktør Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

14.00-15.30 Utstilling og pause

15.30-17.30 Tema: Norske muligheter
• Internasjonal merkevare – norske råvarer. Hilde Øverby fra McDonalds (Food Folk Norge)
• Finskpreferanse – slik jobbes den frem i Finland, Jyrki Jalkanen, Handelsträdgårdsförbundet
• Ingenting er umulig….. Malin Arntsen, gründer fra Rødøy

17.30-19.00 Utstilling og pause

19.00 Aperitiff og Festmiddag
Underholdning ved Halvor Lillo-Stenberg og Vilde Bjørngård Gundersen

ONSDAG 24. OKTOBER

Parallelle sesjoner, valgfritt.
08.30-13.00 Veksthus. Norsk produksjon på norske ressurser.
• LED – Resultater fra mellombelysning i tomat på Mære. Gunnar Larsen, NLR
• Pyrolyse- Biokull + varme, Rudolf Meissner, IVAR
• Klimastyring – nytt opplæringstilbud fra NGF. Anders og Martin
• Miljøgass – klimakompensert propan, Håvard Bolstad, Flogas
• Norsk CO2 i veksthusproduksjon. Ingar Kjøstolfsen, Praxair
• Optimal CO2 i praksis. Leiv Mortensen
• Den Magiske Fabrikken – en suksesshistorie, Ivar Sørby, Greve Biogass
• Veksthus, Landbruk & Samferdsel – Mat & Fornybar energi i praksis. Egil Vigdel, Agri E

08.30-13.00 Planteskole
• Naturen skal inn i byen: utfordringer og muligheter. Gry Ellen Ringstad, Asplan Viak
• Campus Ås: En presentasjon av løsninger i prosjektet. Hege Gultvedt, Statsbygg
• Samhandling for gode grøntanlegg. Tormod Sola, Steen & Lund AS
• Plantevernmidler -hva kan brukes og hva er nytt? Annichen Smith Eriksen, NLR Viken
• Stauder i vinden – hva kan norske produsenter tilby? Torunn Ljono, Ljono Stauder
• Fremmedartslisten – hvordan skal planteprodusentene bruke denne? Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
• Presentasjon av KSL-standard for ikke spiselige planter. Tove Ladstein, NGF

08.30-13.00 Grønnsaker, frukt og bær
• Hvordan påvirker endringene i emballasjeforskriften dagens ordning for innsamling av landbruksplast? Svein Erik Rødvik, Grønt punkt Norge
• Hva blir gjort for å møte målsetningen om 20% økning i forbruket av frukt og grønt. Guttorm Rebnes OFG
• Hva er EMV og hvordan påvirker det produsentene. Ivar Pettersen
• Erstatning for klimabetingede skader. Hvordan vil dette slå ut for grøntprodusentene? Gunn Eide, Ldir
• Forbrukeren ønsker mindre plastemballasje, men kan informasjon om emballasjens nytteverdi endre forbrukervalg. Mari Øvrum Gaarder NOFIMA
• Mattilsynets overvåkings og kartleggingsprogram for plantevernmidler i mat – Hva er det? Hanne Marit Gran Mattilsynet
• Matriket Lier. Prosjektleder Magne Vegel eller styreleder Harald Buttedal

10.00-11.00 Pause og utstilling  (alle sesjoner)

13.00-14.00 Lunsj 

14.00 – 16.00 Debatt
Derfor norsk – hvordan øke norskandelen i møte med forbrukernes krav?
• Innledning til debatt. Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
Debattanter fra næring og myndigheter

16.00 Avslutning og oppsummering av seminaret

Påmelding finner du her.

Program med forbehold om endringer.   Kontaktperson: Sidsel Bøckman, / 922 17 461

PRISER:

Overnatting og dagpakker
Enkeltrom, kr 2.481 som gjøres opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert

Dobbeltrom, kr 4.007 som gjøre opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert

Dagpakke kr 602 pr dag for ikke-boende

Festmiddag dag 1, kr 990, for ikke-boende

Festmiddag dag 1, kr 690, for boende

Kursavgift
Kr 1.800 for medlemmer av Norsk Gartnerforbund

Kr 0 for studenter

Kr 2.800 for ikke-medlemmer

Kr 1.100 for 1 dag for medlemmer i Norsk Gartnerforbund

Kr 1.650 for 1 dag for ikke-medlemmer