Prøveprosjektet for 2+2 ordningen er forlenget til 2023. NGF avventer svar fra Utdanningsdirektoratet hvorvidt søknaden om permanent strukturendring av gartneropplæringen vil påvirkes.

Prøveprosjektet for 2+2 ordningen er forlenget til 2023. Fylkene som har deltatt i forsøksordningen for innføring av læretid og fagbrev som gartner og agronom,  har fått innvilget sin søknad om å forlenge forsøksordningen. Det er da mulig å ta inn elever på VG2 gartner og landbruk fram til høsten 2020, og siste fagprøve må avlegges innen 2023.

Hvordan det vil påvirke søknaden om permanent strukturendring av gartneropplæringen er foreløpig uvisst, og Gartnerforbundet avventer svar fra Utdanningsdirektoratet i løpet av høsten.

Kontaktperson: Mona Nordli, mona.nordli@gartnerforbundet.no, tlf 91183176

Ny gartnerutdanning med fagbrev

Arbeidet med ny gartnerutdanning ble intensivert i 2018. Norsk Gartnerforbund har søkt Utdanningsforbundet om omstrukturering av gartnerutdanningen etter forsøksordningen med fagbrev. Vi ønsker en fast ordning på plass, slik at vi får bredere tilfang av elever i framtiden. Omstruktureringen er forankret i gartnernæringen. Faglig råd naturbruk støtter Gartnerforbundets ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget. Den foretrukne utdanningsmodellen er en såkalt 2+2 modell, altså en fagutdanning med opplæring i skole og bedrift og med avsluttende fagprøve. Gartnere er klare på at en 2+2-modell er bedre enn et yrkeskompetanseløp. Gartnernæringen trenger rekruttering fra faglig kvalifiserte og interesserte. Med en ny giv og endringer innen utdanningsmodellen, tror vi dette kan bidra til økt interesse blant de unge. Utdanningen har nå nesten ingen søkere, og faget i sin nåværende form er nesten utradert, samtidig som behovet for denne type arbeidskraft er stort.