Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av både produksjonen og drikkevann. Les hvilke tiltak som gjelder for atomberedskap.

Mattilsynet har egen nettside for generell og oppdatert informasjon om atomberedskap. Gartnerforbundet anbefaler våre medlemmer å holde seg oppdatert om situasjonen via disse sidene.

Hvis et radioaktivt nedfall skjer i vekstsesongen, blir plantene i første omgang forurenset direkte på overflaten, noe som kan gi de høyeste nivåene i matplanter etter et nedfall. Mattilsynet kommer med en rekke anbefalte tiltak dersom en slik situasjon skulle oppstå. 

Gartnerforbundet mener det er viktig å informere ansatte om situasjonen i Norge. Det kan være lurt at ansatte som leier bolig hos arbeidsgiver har et lite lager av mat og vann slik at man har til de første dagene med nedfall.

Atomberedskap nettsider hos Mattilsynet.